دیهگو مارادونا، مربی سابق الوصل امارات و تیم ملی آرژانتین شاید چالشی نو را در چین تجربه کند. او اخیرا در دبی با نماینده یکی از تیمهای سوپرلیگ چین جلسه داشته است.
این مربی 51 ساله جنجالی با دو مدیر برنامه به نامهای دانیل دوس ریس و دیهگو کاتیوا هم صحبت کرده و از آنها مشورت گرفته.

نام تیمی که خواهان مارادونا است مشخص نیست. اگر او به چین برود در کنار سرخیو باتیستا، دیگر مربی سابق تیم ملی آرژانتین قرار خواهد گرفت که مربی شانگهای شنهوا است.

دوس ریس گفته مذاکرات در راه است و مارادونا بدش نمیآید دوران مربیگری خود را در خاور دور ادامه دهد: «در خانهاش با او دیدار کردیم و او از این فرصت خوشحال به نظر میرسید. اکنون بحثهای مالی در جریان است.»