به گزارش روزنامه هاي اسپانيا، به نظر مي رسد سريال مودريچ به اپيزود هاي پاياني رسيده است. منابع کروات مي گويند رئال مادريد مي تواند بازيکن تاتنهام را از آن خود بداند.

'' ژوران ماميچ'' مدير باشگاه ديناموزاگرب به روزنامه ورزشي '' اسپورتسکه'' گفت قهرمان لاليگا براي به خدمت گرفتن اين بازيکن کروات که فصل گذشته در تاتنهام توپ مي زد، 45 ميليون يورو پرداخت کرد.

بيش از سه ميليون يورو از اين مبلغ بايد به در اختيار باشگاه کروات قرار گيرد.