به گزارش ايرنا از باشگاه پرسپوليس، محمدرويانيان در پيامي در مورد ديدار پرسپوليس و گهر درود نوشت:حضور گسترده هواداران پرسپوليس در ورزشگاه آزادي نشان دهنده آن بود که آنان با درک شرايط موجود احساس کردند مي بايست حمايت همه جانبه اي از تيم محبوب خود داشته باشند.

وي افزود: حمايت پرشور تا دقيقه 90 بيانگر اين نکته مهم است که پرسپوليس نه تنها محبوب ترين تيم آسيا، بلکه از هواداراني برخوردار است که با ديدگاهي حرفه اي به ورزشگاه آمده و به اين مهم توجه دارند که پرسپوليس به واسطه تغييرات در ترکيب بازيکنان وجذب مربي جديد و خارجي نياز به زمان دارد تا به هماهنگي کامل برسد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس افزود: کسب تساوي از سوي گهر مقابل تيم پرطرفدار و پر مهره پرسپوليس آن هم مقابل بيش از 70 هزار تماشاگر حکم برد را داشت.اين موفقيت را به کادر فني جوان و بازيکنان تيم گهر تبريک مي گويم.

رويانيان در ادامه با اشاره به اينکه تيم پرسپوليس درنيمه اول و 30 دقيقه ابتدايي نيمه دوم بازي روان و تماشاگرپسندي را به نمايش گذاشت،افزود:موقعيت هادرسايه بدشانسي و کم دقتي ها هدر رفت. اين موضوع نشان مي دهد که کادر فني و بازيکنان پرسپوليس رفته رفته مسير موفقيت را پيدا کرده است.

به نوشته وي، قول و قرار پرسپوليس و سرمربي اين تيم اين بود که صبور باشيم و به بازيکنان زمان بدهيم تارفته رفته به هماهنگي آرماني رسيده و پس ازآن درباره عملکرد و توانايي شان قضاوت کنيم.به اين باور رسيده ايم که مي توان به آينده اين پرسپوليس اميدوار بود.

''من حمايت 100درصد خود را از کادر فني و بازيکنان اعلام داشته و از تلاش آنها تشکر مي کنم.