با توجه به گزارش های رسیده ژولیو سسار آماده است تا قرار داد خود را با اینتر لغو و به تیم پایتخت نشین رم برود.

این طور به نظر می رسد که ژولیو سسار امسال در اینتر جایی ندارد و این موضوع وقتی جدی تر شد که نام این بازیکن در فهرست 25 نفره برای لیگ اروپا ارسال نشد.

مدت زیادی است که گمانه زنی هایی درمورد انتقال سسار از اینتر به رم مطرح شده، اما تنها مشکل طرفین مبلغ قرار داد سسار است که تبدیل به یک مشکل برای انتقال او شده.

اسکای اسپورت در گزارشی به این نکته اشاره کرده که مسئولان اینتر و ژولیو سسار آماده فسخ قرار داد هستند تابدین ترتیب سسار بتواند به عنوان بازیکن ازاد به رم بپیوندد.

این حرکت مسئولان اینتر دقیقا مانند فسخ قرار داد لوسیو است،لوسیو چندی پیش با فسخ قرار داد به عنوان بازیکن ازاد به یوونتوس پیوست.

ممکن است فسخ قرار داد و از دست دادن سسار برای اینتر بد باشد اما هزینه های سسار باعث شده تا مسئولان اینتر قادر به ادامه ی همکاری با او نباشند.