حميد درخشان در مورد توقف خانگي پرسپوليس برابر گهر گفت: پرسپوليس بازي بدي انجام نداد و بعد از اينکه تيم به گل رسيد بازيکنان کمي آرام شدند. پرسپوليس در نيمه دوم شروع خوبي داشت و فرصتهاي خوبي به دست آورد اما نتوانست از آنها بهره ببرد. هر چه به پايان بازي نزديک شديم نتوانستيم بازي خوبي انجام دهيم.

وي افزود: بازي 90 دقيقه است و بازيکنان بايد در اين مدت با انگيزه و نشاط بازي کنند. تيم ما پتانسيل بالايي دارد و ميتواند خيلي بهتر و روانتر بازي کند. بر اثر يک اشتباه پيروزي را از دست داديم. اين اشتباهات در فوتبال پيش ميآيد اما در تيمي مثل پرسپوليس نبايد ديگر تکرار شود.

درخشان در مورد تغييراتي که در ترکيب پرسپوليس به وجود آمده بود عنوان کرد: اين تغييرات طبق نظر سرمربي بوده است. سرمربي تصميم ميگيرد تيم را با چه ترکيبي به ميدان بفرستد و در حين بازي چه تعويضهايي انجام دهد. اين نظر سرمربي است و بايد اجازه دهيم او دستش باز باشد و با خيال راحت تفکرات خود را پياده کند.

وي در پاسخ به اين سوال که گفته بود پرسپوليس به دو هفته زمان نياز دارد و آيا اکنون ميتوان نسبت به تيم انتقاد کرد يا نه گفت: فکر ميکنم پرسپوليس چون دير کار را شروع کرد به زمان بيشتري نياز دارد و دو سه هفته ديگر نيز بايد به تيم فرصت داد تا بتواند به هماهنگي لازم برسد.

درخشان در مورد اينکه پرسپوليس در هفتههاي ابتدايي 4 امتياز از دست داده و آيا اين براي تيمي که مدعي قهرماني است، مشکل ايجاد نميکند گفت: جبران هر امتيازي که از دست ميرود بسيار سخت است. تيم نبايد به راحتي امتيازات را از دست بدهد و بايد با چنگ و دندان امتيازها را حفظ کند. اميدوارم ديگر امتيازات را به راحتي از دست ندهيم.

عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس در مورد حضور هواداران در اين مسابقه گفت: واقعا جاي تشکر دارد. اميدوارم اين حضور پرتعداد باز هم تکرار شود و در بازيهاي آينده نيز هواداران براي حمايت از تيم به استاديوم بيايند.