مدافع و کاپيتان پيشين آرسنال به سرمربي فرانسوي اين تيم هشدار داد بايد با چند ستاره قرارداد امضا کند.

آرسن ونگر چندي پيش اعلام کرده بود قصد ندارد بازيکن جديدي را به ترکيب تيمش اضافه کند. اين موضوع براي تعدادي از هواداران اين تيم گران تمام شده و به آن اعتراض کردند. حال صداي ستارگان پيشين اين تيم نيز درآمده است.

مارتين کيون در اين خصوص گفت: سال گذشته سمير نصري و سسک فابرگاس آرسنال را ترک کردند. سال جاري نيز رابين فن پرسي اعلام کرده قراردادش را تمديد نخواهد کرد و ممکن است توپچي*ها را ترک کند. اگر فن پرسي هم لندن را ترک کند، با اينکه باشگاه ستاره خود را از دست داده ولي آرسنال همچنان تيمي بزرگ و قدرتمند از نظر کيفي و ذهني خواهد ماند.

کيون افزود: متاسفانه آرسنال به از دست دادن بازيکنان بزرگ خود عادت کرده است. اينکه بازيکنان خوب همواره خواستار ترک آرسنال باشند موضوع خوبي نيست. وقتي به گذشته نگاه مي*کنيم،* مي*بينيم بازيکناني مانند دنيس برکمپ حاضر بودند به آرسنال بيايند تا روحيه*اي مضاعف به باشگاه القا کرده و سرنوشت تيم را تغيير دهد. آرسنال هنوز هم مي*تواند باشگاهي باشد که ستارگان بزرگي به اين تيم بپيوندند. اين تيم بايد ستاره بخرد تا بتواند خود را در سطح نخست فوتبال اروپا نگه دارد.