باشگاه فوتبال تاتنهام انگلیس پس از رد پیشنهاد 38 میلیون پوندی رئال مادرید برای انتقال 'لوكا مودریچ'، قیمت بیشتری برای این بازیكن درخواست كرد.
این در حالیست كه موردیچ یكی از اولویت های 'خوزه مورینیو' در فهرست خریدهای تابستانی رئال مادرید است و تا كنون تاتنهام چندین بار پیشنهاد این باشگاه را رد كرده است. ظاهرا 'دانیل لوی' رییس باشگاه تاتنهام قیمت 40 میلیون پوند را برای این بازیكن كروات تعیین كرده و قصد ندارد یك پنی هم پایین بیاید اگرچه رئال مادرید با خود این بازیكن برای امضای قراردادی 5 ساله به توافق رسیده است.
گفته می شود با توجه به شرایط اخیر، رؤسای رئال مادرید تصمیم گرفته اند از پیشنهاد خود انصراف بدهند و گزینه های دیگر از جمله قرارداد مجدد با 'وسلی اشنایتدر' از اینترمیلان را بررسی كنند.
مودریچ 26 ساله هنوز چهار سال دیگر با تاتنهام قرارداد دارد و در اعتراض به ممانعت این باشگاه از فروش او به رئال مادرید، تمریمنات پیش از فصل را تحریم كرد و با تیم به سفر آمریكا نرفت.