به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، اين باشگاه مستندات فيفا درباره پرونده اختلاف با نلو وينگادا را دريافت کرد و به اين ترتيب اعتراض خود به رأي صادره را تا پايان هفته آينده براي CAS ارسال خواهد کرد.
باشگاه پرسپوليس پيش از اين، پس از صدور حکم از سوي کميته تعيين وضعيت بازيکنان که چند ماه قبل اتفاق افتاده بود، براي تنظيم لايحه اعتراض خود، خواهان ارسال مستندات پرونده از سوي فيفا شده بود که اين اتفاق اخيرا روي داد.

مصطفي شکري، مشاور امور حقوقي و بين الملل باشگاه پرسپوليس با تائيد اين مطلب گفت: باشگاه پرسپوليس از حق خود براي در اختيار داشتن مستندات، جهت تنظيم اعتراض استفاده کرد. اکنون دريافت اين مستندات لايحه در دست تهيه است که تا اواخر هفته آينده آماده شده و براي CAS ارسال خواهد شد.

وي تصريح کرد: در اين باره ارتباطي هم با آقاي وينگادا داشتيم و باشگاه پرسپوليس پيرو مذاکرات انجام شده، همچنان از گزينه توافق بين طرفين استقبال مي کند