این مصاحبه را به نقل از ایران ورزشی بخوانید:
چه بلايي سر پرسپوليس آمده كه روز خوبش هم نمي*تواند ببرد؟
موقعيت*هاي زيادي داشتيم اما نمي*دانم چرا هيچ كدامشان گل نمي*شد. اگر خوش*شانس بوديم بايد حداقل 9 تا گل مي*زديم. حالا 9 تا هم نه اما 5-4 تا را ديگر بايد مي*زديم كه متاسفانه نزديم.
بازي*تان هم نسبت به دو بازي قبلي خيلي بهتر شده بود.
بهتر بازي كرديم چون بدن*هاي*مان آزاد كرده بود. واقعا خوب بازي كرديم و همه راضي بودند، فقط نتوانستيم ببريم.
البته در نيمه دوم در بعضي دقايق بازي كم آورديد و عقب كشيديد؛ دليلش چه بود؟اين هم طبيعي است ديگر. هنوز بدن*هاي*مان كاملاً آماده نيست و گاهي كم مي*آوريم. هر چند اگر يكي دوتا از آن موقعيت*ها را گل كرده بوديم مي*توانستيم با خيال راحت بازي را ادامه دهيم.
خب اين آماده نبودن*ها تا كي قرار است پرسپوليس را به دردسر بيندازد؟
هفته به هفته بهتر مي*شويم و مطمئن باشيد تا دربي به هماهنگي و آمادگي صددرصد مي*رسيم. از اول هم گفته بوديم براي هماهنگ شدن يك زمان 5-4 هفته*اي مي*خواهيم.
از نظر روحي چطور؛ انتقادها و باخت هفته پيش به فجر به تيم استرس نمي*داد؟
پرسپوليس بازيكنان بزرگي دارد كه راحت خودشان را نمي*بازند و اتفاقا از نظر روحي كاملا آماده بازي بوديم. استرس هم نداشتيم چون اگر داشتيم مثل دو بازي قبل ضعيف كار مي*كرديم. انتقادها و استرس هيچ نقشي در بازي*مان نداشت.
حضور هواداران چقدر كمكتان كرد؟
آنقدر كه با اطمينان مي*گويم اگر در بازي با فجر تماشاگر داشتيم مي*برديم. پرسپوليس با هوادارانش زنده است و آنها حامي خيلي خوبي براي تيم هستند. در بازي با گهر براي*مان سنگ*تمام گذاشتند و تا آخرين لحظه تشويق كردند اما ما شرمنده آنها شديم كه من به نوبه خودم عذرخواهي مي*كنم و قول مي*دهم جبران كنيم.
خودت هم به اندازه پرسپوليس تغيير كرده بودي و عملكرد خوبي داشتي.
من هم مثل بقيه بچه*ها در بازي*هاي قبلي بدنم آزاد نكرده بود. هر چند همين الان هم تنها 70-60 درصد آماده*ام اما سعي مي*كنم كارهايي را كه مربيان مي*خواهند درست انجام بدهم. البته خوب بازي كردنم هم فايده نداشت. كاش من بد بازي مي*كردم اما پرسپوليس مي*برد!
در بازي*هاي قبلي خيلي ساكن بودي و به همين خاطر از تو انتقاد مي*كردند اما مقابل گهر زياد نفوذ كردي؛ اين تغيير تاكتيكي بود؟
نه! در دو بازي قبلي هم ژوزه دايم با من صحبت مي*كرد و مي*خواست كه رو به جلو حركت كنم ولي نمي*توانستم! وقتي بدنت نكشد نمي*تواني زياد نفوذ كني و مجبوري عقب بازي كني. من هم در آن دو بازي بدنم نمي*كشيد كه دستورهاي ژوزه را اجرا كنم. دليلش تنها همين بود!
تو و گردان در ذوب*آهن هم همبازي بوديد؛ فكر مي*كني چرا او هنوز نتوانسته خودش را با پرسپوليس هماهنگ كند؟
شهاب دروازه*بان بزرگي است و مثل همه ما نياز به زمان دارد. در بازي قبلي با اينكه سه گل خورديم اما او روي هيچ*كدام مقصر نبود و مقابل گهر هم در چند صحنه خيلي خوب كار كرد. روي گل مقصر بود اما نه صددرصد و به نظر من اين همه انتقاد از او بي*انصافي است. ذوب*آهن دو سال پيش با همين گردان به فينال ليگ قهرمانان رسيد و الان هم او تنها نياز به فرصت دارد تا خودش را با شرايط وفق بدهد.