چند سالی است که اجناس بی کیفیت اما ارزان قیمت چینی در سرتاسر دنیا پخش شده اند اما از آنجا که این اجناس از مواد اولیه غیر بهداشتی تهیه می شوند مشکلات بسیاری بوجود می آورند. باور نمی کنید؟