• یک منبع آگاه به قانون میگوید: وزیر ورزش پس از باخبر شدن از رایزنی کاشانی با دیگر مقامات در جلسه با کاشانی به او میگوید من اعضای هیئت مدیره را انتخاب میکنم و این خود اعضا هستند که باید مدیرعامل را انتخاب کنند. گفتنی است، وقتی کاشانی لیست مورد توجه دکتر عباسی را میبیند کاملا متوجه میشود که در معادلات مدیریتی باشگاه پرسپولیس دیگر جایی ندارد.
    کاشانی در حالی جلسه دیروز خود با وزیر ورزش را ترک کرده که گفته میشود سخت عصبانی بوده است چه اعضای مورد نظر عباسی برای هیئت مدیره پرسپولیس دقیقا همان افرادی هستند که با کاشانی اختلاف دارند و در صورت عضویت در هیئت مدیره به طور حتم به رفتن کاشانی رای خواهند داد.
    به گزارش قانون، حبیب کاشانی سخت عصبانی است. او در گفتوگویی غیر رسمی تاکید کرده است: اگر به خاطر شکست در دربی میخواهند من را کنار زده‎اند به نظرم کار درستی نبوده و حتی بیانصافی است چون من مدیری هستم که برای این باشگاه سه جام قهرمانی کسب کردهام.