طراحی روی کیکها هم به تناسب مناسبت، رنگ آمیزی و اجرا می شود.اما این روزها کیکهای زیادی نظرمان را به خودشان جلب می کنند که طراحی های عجیبی داشته و بعضا بسیار هنرمندانه تزئین شده اند.جالب اینجاست که بعضا این کیکها بسیار گرانقیمت نیز هستند.

این کیکها که غالبا بر اثر موضوعی خاص بدین شکل طراحی می شوند، خاطره ای فراموش نشدنی در ذهن میهمانان به جا می گذارد.

برخی از این کیکهای عجیب را می توانید در ادامه مشاهده کنید: