گفته می شود که حبیب کاشانی در سکوت 96 ساعته خود بعد از دربی 71 منتظر استعفای استیلی بوده است

بعدازظهر دیروز حبیب کاشانی بعد از جلسه با عباسی ، وزیر ورزش و جوانان به این نتیجه رسید که باید از پرسپولیس برود . او دیشب این موضوع را با برخی از نزدیکانش در میان گذاشت اما اعلام رسمی این خبر به امروز موکول شد . گفته می شود که به دلیل نارضایتی وزارت ورزش از عملکرد پرسپولیس در هفته های گذشته ، این تصمیم گرفته شده است !