مشخصه باید چه کار کنید

شعری که مینوسید هم میتونه از خودتون باشه هم از دیگران ولطفا شعر تکراری ننویسید ( بی ادبی هم نباشه )