علی دایی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص رفتن حبیب کاشانی از پرسپولیس عنوان کرد: من به ایشان کاری ندارم که رفت یا آمد چون به من ربطی ندارد. با این حال این خواست تمام هواداران پرسپولیس بود. ایشان باید زودتر از این حرفها یعنی بعد از جام حذفی از پرسپولیس میرفت و کار را به کاردان میسپرد تا کار به اینجا نکشد.
وی تاکید کرد: برای پرسپولیس در ادامه راه آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم به هدفش برسد.