به نظر مي*رسد انعقاد قرارداد با "لوکاس پودولسکي"، "اوليويه جيرود" و "سانتياگو کازورلا"؛ مهاجم هلندي تيم فوتبال آرسنال را متقاعد کرده که به حضور خود در اين تيم ادامه دهد.

برترين گلزن آرسنال از آغاز تابستان گفته بود که قصد ادامه حضور در اين تيم را ندارد و حتي به همراه اين تيم به شرق دور سفر نکرد. اما اين بازيکن که روز دوشنبه 29 ساله مي*شود به همراه آرسنال به آلمان سفر خواهد کرد.

آگاهان از تمايل فان پرسي براي ادامه حضور در تيم آرسنال خبر داده*اند در حالي که فقط يک سال از قرارداد اين بازيکن با باشگاه زمان باقي مانده است. اکنون باشگاه بايد قراردادي را به او پيشنهاد دهد تا حضورش در تيم آرسنال را تضمين کند.

روزنامه ميرر گزارش داده "آرسن ونگر" روي به خدمت گرفتن "گرگوري فن در ويل"، هم تيمي فان پرسي، در تيم ملي هلند هم نظر مساعد دارد. به نظر مي*رسد توپچي*ها براي اين بازيکن هفت ميليون پوند کنار گذاشته*اند.