مرجع خبري رئال مادريد : مربی بارسا عوض شده اما انگار هنرنمایی هایشان در هنرهای تئاتر به ته نرسیده است . شنبه در پاریس ، حتی در یک بازی دوستانه هم الکس سانچز دست از این هنر عجیب نکشید و یکی از خنده دار ترین تئاتر ها را در زمین فوتبال نشان داد تا رئالی ها حواسشان جمع باشد که در سوپرکاپ همچنان چنین هنرنمایی هایی در پیش خواهد بود . بازیکن شیلیایی آن قدر احمقانه خودش را به زمین انداخت که ساخو خنده اش گرفته بود .


Click to download in FLV format (3.51MB)