مدافع تيم فوتبال چلسي خبر انتقالش به تيم پاريسن ژرمن فرانسه را تکذيب کرد.


اين بازيکن 31 ساله در سال آخر قرارداد خود با چلسي به سر ميبرد و هنوز قرارداد خود را با اين تيم تمديد نکرده است.

بر پايه گزارش ديلي ميل، چلسي نيز هنوز با اين بازيکن وارد مذاکره نشده و عنوان شده اين بازيکن خواستار قرارداد هفتگي به ارزش 200 هزار پوند شده است. اين در حالي است که کول روي شبکههاي اجتماعي عنوان کرده که بحث مالي در ميان نيست.

قهرمان اروپا به "ديديه دروگبا"، "خوزه بوسينگوا" و "سالومون کالو" اجازه جدايي داده است. پاريسن ژرمن از سويي با جذب بازيکناني چون "زلاتان ابراهيموويچ"، "ازکوييل لاوتزي" و "تياگو سيلوا"، فصل آينده را پرقدرت در رقابتهاي اروپايي آغاز خواهد کرد و بايد ديد آيا کول هم به فهرست نفرات اين تيم اضافه ميشود يا نه.