سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: متاسفانه بعضی از مربیان ما وقتی شکست میخورند هزار بهانه از جمله وقت کشی تیم مقابل را مطرح میکنند.
به گزارش گل به نقل ازمهر، عبدالله ویسی پس از پیروزی تیمش برابر گهر دورود در نشست خبری حاضر شد و تصریح کرد: بازی بسیار سخت و نفسگیری بود و از نظر روحی و روانی هر دو تیم استرس داشتند ولی خوشبختانه سه امتیاز بازی به ما رسید. مطمئن باشید در هفتههای آینده به مراتب بهتر خواهیم شد.
وی در خصوص اعتراض مهدی تارتار، سرمربی تیم گهر به زمین خوردن بازیکنان پیکان خاطرنشان کرد: زمین خوردن در فوتبال طبیعی است. وقتی بعضی از مربیان میبازند برای نتیجه خود هزار بهانه میآورند در حالی که من وقت کشی بازیکنانم را قبول ندارم. همه میدانند تیم ویسی اهل تلف کردن زمان بازی نیست.
سرمربی پیکان با بیان اینکه فوتبال پینگ پنگ نیست، گفت: وقتی عضله پای بابامحمدی یکی از بازیکنان پیکان گرفت مجبور شدم او را عوض کنم. ضمن اینکه وقتی کتف دروازهبانمان گرفت مجبور شدیم او را با ماساژ و پماد به بازی برگردانیم.
ویسی با انتقاد از بعضی رسانهها خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: متاسفانه بعضی از همکاران شما من، قاسمپور و کربکندی را صبح دوشنبه در رسانههایشان اخراج کردند. روزنامهها اجازه بدهند بازی تمام شود و بعد ما را اخراج کنند!