به گزارش خبرگزاری فارس، جعفری در مراسم رونمایی اسپانسر تیم ملی فوتبال اظهار داشت: همیشه سعی کردیم بهترینها را به فوتبال ایران ارائه کنیم و در این مقطع پس از جلسات متعدد و با یک پیشنهاد خوب حامی لباسهای تیم ملی باشیم و بتوانیم یک کار مثبت برای تیم ملی انجام دهیم.


وی اضافه کرد: لباسهای ما کیفیت روز دنیا را دارد و کیروش هم آن را تائید کرده است. در این لباسها از نانو تکنولوژی استفاده شده و آنچه مورد نیاز بازیکنان در سرما و گرما است را دارا است. با فدراسیون قرارداد سه ساله بستهایم و تا سال 2015 در کنار تیم ملی هستیم.