عکاسی ماجراجو، هشت روز از زندگی خود را صرف کاوش در این منطقه متحیر کننده گذاشت.او برای گرفتن این عکسها،تا ارتفاع 3800 متری زمین به بالا صعود کرده و این جسارتی است که هرکسی نمی تواند انجام دهد.

یخ های این منطقه دائما در حال ذوب شدن است و هر لحظه امکان شکسته شدن صفحه های یخی زیر پا وجود دارد.هوای این منطقه از کوهستان به دلیل آب شدن یخ های عظیم منطقه بسیار مطبوع به نظر می رسد.

این مسیر صعب العبور و خطرناک،با تمام دشواری هایی که در مسیر صعود دارد، اما تجربه ای بی نظیر و استثنائی را به کسانی که طالب هستند،می دهد.البته در طول مسیر،چادرهایی نیز مستقر بوده که به کوهنوردان اجازه استقرار را می دهد.

به گفته تامیلا، عکاس جسور فرانسوی، نورهایی که از دور مانند چراغ خود نمایی می کند،انعکاس درخشش ستارگان در یخ های آب شده آسمان کوهستانی این منطقه است.

پس از گذشت 4 روز صعود به بالای این کوه های یخی،کم کم غاری زیبا از دور خودنمایی می کند.
دهانه این غار در تصاویر مشخص است.غاری در دل زمین!

این غار یکی از معدود غارهای خی دنیاست که در طول سال به دو حالت تغییر وضعیت می دهد.شش ماه در سال به شکل غار یخی بوده و شش ماه دوم به شکل یخی-سنگی در خواهد آمد.