میمون هفت روزه ای که در تصاویر مشاهده می کنید، به تازگی در باغ وحش اسرائیل به دنیا آمده است. از همان ابتدای تولد او رابطه ای عجیب بین این مادر و فرزند وجود داشت،به گونه ای که موجب تعجب همگان شده است.

این میمون 7 روزه که در بدو تولد تنها 170 گرم وزن داشته،به شدت به مادرش وابسته بوده و ثانیه ای نمی تواند از او جدا شود.این امر تا جایی پیش رفته است که زندگی عادی را برای این مادر مختل کرده و او مجبور است تا تمام مدت بر روی زمین نشسته و فرزندش را در آغوش بگیرد.


پزشکان این باغ وحش معتقدند که این میمون تازه به دنیا آمده،بر اثر خورد و خوراک مادرش در طی دوران بارداری به نوعی ضعف شخصیت دچار شده است که عملکردی اینچنین دارد.