مهاجم اسبق تيم ملي فوتبال گفت: كيروش بيش از حد درگير حاشيهها شده است. او به جاي اين كار بايد زير نظر فدراسيون باشد نه آن كه هر چه خود ميخواهد عمل كند.

فرشاد پيوس درباره فهرست جديد اسامي تيم ملي گفت: فكر ميكنم كارلوس كيروش 15 بازيكن اصلي خود را شناخته است و حتي تركيب 11 نفره اصلي را نيز تعيين كرده است. كيروش سياست دارد و هر بار چند بازيكن جديد انتخاب ميكند كه بگويد حواسش به همه هست ولي باز هم مي گويم كه او تركيب اصلي خود را انتخاب كرده است.
وي ادامه داد: در فهرست بازيكنان جديد تيم ملي، بازيكنان خوبي حضور دارند. به عنوان نمونه پژمان منتظري ميتواند جزو خوبهاي تيم ملي باشد، ولي به نظر من كيروش بايد نگاه بيشتري به شهرستانها داشته باشد. او فقط بازيهاي تهران را نگاه ميكند كه اشتباه است. او بايد بازيهاي سپاهان، ذوب آهن، فجر و ملوان را از نزديك ببيند. به عقيده من بازيكناني مثل رافخايي و چند بازيكن فجر از تيم ملي جا ماندهاند.بازيكن اسبق تيم ملي فوتبال همچنين به صحبتهاي اخير سرمربي اين تيم مبني بر اين كه هفته پنجم ليگ بايد به تعويق بيفتد، اشاره كرد و افزود: كيروش بايد زير نظر فدراسيون كار كند و هر چه مديران فدراسيون ميگويند بپذيرد نه اين هر چه خودش خواست انجام دهد. البته درست است كه بايد بين او و فدراسيون تفاهمي وجود داشته باشد، اما به نظرم كيروش بيش از حد درگير حاشيه شده است.پيوس ادامه داد: كيروش با اين حرفها توپ را به زمين فدراسيون مياندازد، در حالي كه فدراسيون خوب كار ميكند و برنامهريزي ليگ و تيم ملي به خوبي انجام شده است. كيروش نبايد اين قدر شلوغ كند و فدراسيون را مقصر جلوه دهد. اين كار كيروش اصلا حرفهاي نيست. بايد بين او و فدراسيون تعامل وجود داشته باشد تا تيم ملي موفق شود.مهاجم سالهاي نه چندان دور پرسپوليس در ادامه با اشاره به نتايج اين تيم در چهار هفته ابتدايي ليگ ، گفت: از روز اول هم گفتم كه اين پرسپوليس چيزي نميشود، چون تيم را سرمربي نبسته است. بهتر است پرسپوليس را خود رويانيان ارنج كند، چون بازيكنان را او جذب كرده و بهتر آنها را ميشناسد! من عقيده دارم در نتايج ضعيف پرسپوليس، مربي مقصر نيست چون سازماندهي و نظم تيمي در پرسپوليس وجود ندارد.پيوس همچنين گفت: اين پرسپوليس به هيچ جا نميرسد و دل هواداران را شاد نميكند. ممكن است يك پيروزي كسب كند، ولي باز دو بازي بعد نتيجه نميگيرد. فاصله خط دفاع و حمله پرسپوليس خيلي زياد است كه باعث ميشود هر تيمي به راحتي بر دفاع اين تيم غلبه كند. مانوئل هم هنوز بازيكنان را نشناخته است. بايد وقت بيشتري به او داده شود تا بتواند تفكراتش را پياده كند.وي درباره استعفاي عاشوري از هدايت پرسپوليس گفت: محسن بايد ميماند چون زحمت زيادي در تيم كشيده بود و آن را كاملا ميشناخت. لذا از ابتداي فصل در پرسپوليس بود و بازيكنان هم او را دوست داشتند. به نظرم مسئولان پرسپوليس نبايد استعفاي او را ميپذيرفتند. در شرايط كنوني آمدن فردي به جاي عاشوري به پرسپوليس خيلي خوب نيست.پيوس در پايان به مدال آوران ورزشكاران ايران در المپيك اشاره و خاطر نشان كرد: موفقيت ورزشكاران ايراني را به آنها، خانوادههايشان و مسئولان ورزش از طرف خودم و خانواده فوتبال تبريك ميگويم. به نظر من فدراسيونهايي كه مدال كسب كردهاند بايد به قولهاي خود عمل كنند و حتي جايزههاي مدال آوران را دو برابر كنند چون دل مردم ايران را شاد كردهاند.