به گزارش خبرگزاری فارس محمد رویانیان در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: دسترسی به رئیس جمهور به واسطه همکاری با دولت برای بنده مقدور است و خوشحالم که فتحاله زاده با رئیس جمهور دیدار داشته و توانسته مشکلات باشگاه خود را با او در میان بگذارد.


رویانیان در پاسخ به این سوال که آیا شما امکان ملاقات فتح اله زاده با رئیس جمهور را فراهم کردهاید، گفت: بنده اگر هم بستر چنین ملاقاتی را فراهم کرده باشم خوشحالم و امیدوارم نیازهای این دو باشگاه در زمینه برخی مسائل با این ملاقاتها برطرف شود.