دلیل اینكه در روز 25 مرداد برابر با 15 اوت و روز فیفا، تیم ملی مجارستان نیز در بوداپست یك دیدار تداركاتی دارد، دیدار تیم های ملی ایران و تونس در شهری به نام 'كشكه مت' Kecskemet واقع در 86 كیلومتری پایتخت مجارستان برگزار می شود.این شهر هشتمین شهر بزرگ مجارستان است كه مابین بوداپست و 'ژگد' كه سومین شهر بزرگ مجارستان است، قرار دارد و فاصله آن از هر دو این شهرها 86 كیلومتر است.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران تا روز یكشنبه در كمپ تیم ملی مجارستان ادامه دارد و پس از آن محل اقامت تیم ایران به هتل رامادا بوداپست و محل تمرینات ان به زمین اختصاصی باشگاه واشاش منتقل خواهد شد.

در همین حال، تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه دومین تمرین خود را در مجارستان برگزار كرد.
در این تمرین ابتدا سرمربی تیم ملی دقایقی كوتاه برای بازیكنان صحبت كرد و برنامه تمرین را برای آنان تشریح نمود. سپس بازیكنان زیرنظر بارت كاوبرگ مربی جدید بدنسازی تیم نرمش و گرم كردن اولیه را انجام دادند و آنگاه وارد تمرین تاكتیكی شدند.
تمرین امروز شامل سه بخش حفظ توپ، كارهای دفاعی و تركیب های تهاجمی بود كه بیش از دو ساعت بطول انجامید.
تمرین امروز در یك هوای مطبوع و با نشاط فراوان انجام شد. در بخش پایانی تمرین، كارلوس كی روش بازیكنان را به دو تیم 10 نفره تقسیم كرد و در نیمی از زمین فوتبال بازی كرده و تاكتیك های تمرین شده را مرور كردند.
در تیم زرد شهاب گردان، ماهینی، عقیلی، زارع، پولادی، محمد نوری، خلعتبری، نكونام، حدادی فر و انصاریفرد و در تیم نارنجی رحمتی، حیدری، منتظری، حسینی، حاج صفی، كریمی، پژمان نوری، ابراهیمی، قوچان نژاد و قاضی بازی كردند كه در اواخر بازی، كی روش جای انصاری فرد و قاضی را عوض كرد.