پودولسکي در سال 2006 کلن را به مقصد بايرن مونيخ ترک کرد و سه سال بعد دوباره به کلن بازگشت.
با انتقال پولدي از کلن به آرسنال در بازار نقل و انتقالات تابستاني، مدير اجرايي کلن در گفتگو با بيلد به انتقاد ازاو پرداخته و او را سرزنش کرده بود.

هورتسمن به بيلد گفته بود:« زماني که کلن مجددا لوکاس را به خدمت گرفت، بحث احساسات و بحث جذب يک الگو، مطرح بود.در آن زمان خريد لوکاس را يک خريد خوب مي دانستيم. با ديدگاه امروزي ما، اين انتقال سودمند نبود.»

بعد از ديدار دوستانه کلن با آرسنال ( تيم اسبق با تيم کنوني پودولسکي ) که با برد 0-4 توپچي ها همراه بود، پودولسکي فرصت را غنيمت شمرد تا پاسخ اين انتقادات را بدهد.

پودولسکي گفت:« اصلا درک نمي کنم که چرا او اين حرفعا را زده. هورستمن بايد نگران بازيکناني باشد که الان در تيمش دارد.»

کلن اين فصل را در بوندس ليگاي 2 حضور خواهد داشت. آنها در پايان فصل گذشته به دسته پائين تر سقوط کردند.