: تیم ملی در شرایطی در اردوی مجارستان به سر میبرد که هشت بازیکن پرسپولیس در این اردو حضور دارند و البته دعوت از هشت بازیکن باعث شده تا برخی از کارلوس کیروش انتقاد کنند و بگویند که چرا پرسپولیس با این وضعیت بحرانی و نتایج نه چندان خوب، هشت نماینده در تیم ملی دارد.

سیدجلال حسینی، مدافع میانی تیم ملی در مورد انتقادهایی که در این زمینه مطرح شده میگوید: «من این انتقادها را منطقی نمیدانم چون سرمربی تیم ملی بهتر از هر فرد دیگری میتواند از بازیکنان شناخت داشته باشد در ضمن هر مربی تفکرات و سلیقههای خاص خودش را دارد. همه میدانند که پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات بازیکنانی را گرفت که در تیم ملی حضور داشتند و سال گذشته در تیمهایی مثل سپاهان، ذوبآهن، سایپا و ... بازی میکردند. این هشت نفر بار اولشان نیست که به اردوی تیم ملی دعوت میشوند و مدتهاست که در فهرست کیروش قرار دارند.»

حسینی در ادامه حرفهایش در مورد شرایط تیم ملی در اردوی مجارستان میگوید: «ما تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتیم ولی متأسفانه اتفاقی که در ایران افتاد بازیکنان را تحت تأثیر قرار داد و همه ما بابت زلزلهای که مردم آذربایجان را داغدار کرد ناراحت هستیم. ما به آنها تسلیم میگوییم و از خدا میخواهیم که به بازماندههای زلزلهزدگان صبر بدهد. هر کمکی هم از دستمان بر بیاید برای آنها انجام خواهیم داد.»
از حسینی در خصوص اضافه شدن بازیکنان دورگه به اردوی تیم ملی و این که بعضیها با این موضوع مخالف هستند، سئوال میکنیم که او اینگونه جواب میدهد: «کیروش به دنبال دعوت کردن بهترینها به اردوی تیم ملی است و نباید نسبت به این موضوع ایراد بگیریم. سرمربی تیم ملی بهتر از هر فرد دیگری میتواند تصمیم بگیرد و من معتقدم که این بازیکنان هم میتوانند به ما کمک کنند.»