به گزارش سایت گل به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس؛ بازیکن خارجی پرسپولیس تا پایان هفته در تهران حاضر خواهد شد. پرسپولیس سه بازیکن خارجی را در نظر داشت که فیلم بازی های آنها در اختیار مانوئل ژوزه قرار گرفت.سرمربی پرسپولیس یکی از بازیکنان را ترجیح داده است که ظرف دو، سه روز آینده به تهران سفر خواهد کرد.