اين بازيكن كره ای طی سال های 2006 تا 2007 هشت بازی برای تيم زير بيست سال كره جنوبی انجام داده است. كی وون در دو فصل اخير برای ماكاسار اندونزی بازی كرده است.

هافبك كره ای مورد تاييد پرسپوليس كی وون جون نام دارد. اين بازيكن كه قرار است تا آخر هفته جاری به تهران بياييد كی وون جون نام دارد كه در دو فصل گذشته در ليگ اندونزی حضور داشته است. اين بازيكن كره ای كه قابليت بازی در پست هافبك دفاعی و دفاع ميانی را دارد 24 ساله است اما در تيم های ماكاسار اندونزی و فيگوئيرنس برزيل بازی كرده است. اين بازيكن كره ای طی سال های 2006 تا 2007 هشت بازی برای تيم زير بيست سال كره جنوبی انجام داده است. كی وون در دو فصل اخير برای ماكاسار اندونزی بازی كرده و قرار است سهميه آسيايی پرسپوليس را پر كند.پ ن:اصلا نظر خوبي روش ندارم