اعضای تیم استقلال برای دیدار با پرسپولیس در سوم شهریور دچار مشکل شدند زیرا نتوانستند هتل محل اقامت خود را برای برگزاری اردو رزرو کنند و به ما اعلام شده این تیم در هتل اقامت نمی کند

اعضای این تیم قرار بود در اطراف شهر اقامت کنند و برای این بازی آماده شوند اما این اتفاق رخ نمی دهد و اعلام شده است که امکان حضور اعضای این تیم در یک خانه اجاره ای برای آمادگی بیش از بازی با قرمزها وجود دارد
زیرا اعضای این تیم معتقدند به دلیل تکمیل بودن اقامت های تمام هتل های تهران مشکلی برای حضور در یک خانه اجاره ای را ندارند زیرا اردوی استقلال پیش از بازی با قرمزها 24 ساعته است و محل تمرین نیز جدا از محل اقامت تیم است و مشکلی برای بازیکنان ایجاد نمی کند.