مديرعامل باشگاه استقلال به زودي رئيس کميته اقتصادي اين باشگاه را معرفي ميکند.

پس از برکناري علي صلاحي از کميته اقتصادي باشگاه استقلال، علي فتح الله زاده به طور موقت مسئوليت اين کميته را بر عهده گرفته اما قصد دارد تا 10 روز آينده مسئول ديگري را براي کميته اقتصادي انتخاب کند. مديرعامل استقلال هنوز گزينه خود را انتخاب نکرده است.

همچنين علي فتح الله زاده پس از اينکه با بانک رفاه به عنوان اسپانسر پشت پيراهن و بالاي شماره قرارداد بست براي پايين شماره پيراهن نيز با بازار مبل ايران به توافق رسيد و قرارداد امضا کرد. طي امروز و فردا نيز اسپانسر جلوي پيراهن اين تيم مشخص مي شود.