با رفتن پرويز مظلومي از استقلال، ميشائيل هنکه هم از جمع آبي پوشان رفت، هر چند که يک ماه بعد باشگاه استقلال اعلام کرد مرد آلماني قرارداد دارد و بايستي برگردد و به کارش ادامه دهد.

به گزارش سايت گل، در قرارداد هنکه ذکر شده بود که او مشاور مديرعامل در امور فني هم هست اما بازگشت قلعهنويي به استقلال احتمال بازگشت هنکه را به طور کلي از بين برد. تقريبا هفته دوم بود که گفته شد ممکن است هنکه برگردد و با استقلال همکاري کند، حتي شايعه شد او روي نيمکت هم کنار قلعهنويي خواهد نشست اما ظاهرا امير علاقهاي به کار کردن با مربيان خارجي ندارد و ميخواهد با دستياران ايرانياش به کار در استقلال ادامه دهد. شايد امير حضور هنکه در کادر فني را نوعي زير سوال رفتن ميزان تواناييهاي خودش قلمداد کند.

به هر شکل باشگاه استقلال سعي کرد به نحوي هنکه را آزاد کند تا هم خيال امير قلعهنويي راحت شود و هم اينکه باشگاه به لحاظ مالي ضرر آنچناني نکند. مسوولان باشگاه استقلال خبر از توافق با هنکه براي جدايي دادند. انگار باشگاه هم ضرر مالي نميکند و فقط بابت يک فصل حضور مرد آلماني در اين باشگاه پول ميپردازد.