ناصر ابراهيمي سرمربي ماشين سازي تبريز شد


ناصرابراهيمي مديرفني سال گذشته ماشين سازي هدايت اين تيم قديمي تبريزي را برعهده گرفت .

مديرعامل باشگاه ماشين سازي دبيري تبريز از انتخاب ناصر ابراهيمي به عنوان سرمربي تيم فوتبال اين باشگاه خبر داد.

به گزارش گل ،''افشين دبيري اسکويي''روز پنج شنبه گفت: با توجه به تجربيات ارزنده و سوابق درخشان ناصر ابراهيمي در عرصه ملي و باشگاهي نامبرده به عنوان سرمربي تيم بزرگسالان و مدير فني تيم هاي اين باشگاه انتخاب شد.

ابراهيمي در فصل گذشته که تيم ماشين سازي نتايج درخشاني کسب کرد، مدير فني تيم بود.

ابراهيمي سابقه سرمربيگري تيم ملي و دستياري در سه دوره مختلف ملي را دارد و يکي از سه مربي قديمي شاغل در فوتبال ايران است .