مرجع خبری پرسپولیس : قهرمان فوق سنگین وزنهبرداری المپیک گفت: من به عنوان بازیکن آزاد پرسپولیسی شدم. بهداد سلیمی در خصوص پیوستنش به تیم وزنهبرداری پرسپولیس گفت: با پرسپولیسیها برای حضور در تیم وزنهبرداری این تیم به توافق رسیدم اما برای عصر امروز قرار است قراردادم را با این تیم به امضا برسانم.
وی ادامه داد: قراردادم برای امسال است. البته فعلا من را به عنوان بازیکن آزاد جذب کردهاند تا با تیم دیگری قرارداد امضا نکنم. سلیمی تأکید کرد: اگر امسال تیمداری کردند که از امسال درخدمتشان هستم اگر این اتفاق نیافتاد برای سال آینده برای پرسپولیس وزنه خواهم زد.