مرجع خبري پرسپوليس : مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس گفت: خيلي خوشحالم كه در آستانه عيد سعيد فطر بهداد سلیمی و احسان حدادی اين دو قهرمان ملي و با اخلاق را به پرسپوليس آورديم و جذب اين دو نفر را به هواداران خوب و پرشمار باشگاه هديه ميكنيم. سردار محمد رويانيان درباره جذب بهداد سليمي و احسان حدادي دو ورزشكار افتخار آفرين ايران در المپيك گفت:اين كار كوچكي بود كه ما براي حمایت از قهرمانان در رشته های ورزشی دیگر انجام دادیم و به همه اعلام می کنیم باشگاه پرسپوليس فقط مختص به فوتبال نيست.وي ادامه داد: همانطور كه قبلا هم گفته بوديم در رشتههاي كشتي، وزنهبرداري و دو و ميداني تيمداري مي كنيم جلساتي با آقايان خطيب، رضا زاده و داوري روساي فدراسيون اين رشتهها برگزار كرديم و ضمن اعلام آمادگي خود براي حضور در ليگ اين رشتهها از آنها خواستيم در اين زمينه همكاري لازم را با ما به عمل بياورند. باشگاه پرسپوليس نميخواهد فقط در فوتبال فعال باشد. در روزهاي اخير مشاهده شد كه باشگاه به طور وسيع در كارهاي فرهنگي مشاركت داشت.رويانيان گفت: باشگاه ما حمايت تمامي كودكان زير 3 سال شيرخوارگاههاي استان تهران را بر عهده گرفت و قرار شد بازيكنان با استعداد و بيسرپرستي كه در چنين مراكزي نگهداري ميشوند به آكادمي باشگاه راه پيدا كنند. همچنين همراه با بازيكنان تيم به زندان اوين رفتيم و تني چند از زندانيان را در اين شبهاي عزيز آزاد كرديم.مديرعامل باشگاه پرسپوليس در ادامه با بيان اينكه وظيفه خودم دانستم در رشتههاي افتخار آفرين تيمداري كنيم، گفت: ما تصميم گرفتيم در رشتههاي افتخار آفريني كه در المپيك براي ايران مدالآوري كردند تيمداري كنيم و اين كمترين اقدام باشگاه پرسپوليس در اين زمينه است. اين رشتهها باعث افتخار ما در المپيك لندن بودهاند. خيليها ميگفتند كه در ورزش ما فاصله بين رشتهها زياد شده و از برخي رشتهها ديگر حمايت نميشود. من به عنوان مديرعامل پرطرفدارترين باشگاه آسيا وظيفه خودم دانستم وارد كار شوم و اين تيمها را در باشگاه تشكيل دهيم. در همين زمينه از روساي فدراسيونها تشكر ميكنم. ما به نمايندگي از 30 ميليون هوادار باشگاه اين كار را انجام داديم. اين اقدام باعث غرور ما و در راستاي تحكيم قدرت ورزش كشور در ميادين بينالمللي است.مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس ادامه داد: سليمي كه به عضويت باشگاه ما درآمد تيم نداشت. وقتي ديديم او بازيكن آزاد است بلافاصله سليمي را به خدمت گرفتيم و به او ماموريت داديم كه از الان تا فصل بعدي رقابتهاي قهرماني وزنهبرداري به عنوان كاپيتان تيم در پرسپوليس مشغول باشد.رويانيان درباره حدادي هم گفت: كسب نخستين مدال ورزش ايران در رشته دو و ميداني در تاريخ المپيك افتخار و اتفاق بزرگي بود كه حدادي براي كشور رقم زد. متاسفانه او هم تيم نداشت و مسائل مالي مانع از حضور او در تيمي شده بود. ما او را به عضويت پرسپوليس درآورديم. حدادي از معدود ورزشكاران و شايد تنها ورزشكار ايراني باشد كه در ليگهاي جهاني شركت ميكند. متاسفانه به خاطر تحريمهاي خصمانه اي كه عليه ايران صورت گرفته است، اسپانسر لباس ورزشي حدادي در اقدامي ناشايست حمايت خود را از او قطع كرده است. اما ما ايشان را براي حضور در ليگ جهاني تحت حمايت باشگاه پرسپوليس درآورديم.سردار رويانيان در پايان گفت: من از كوروش باقري و محمد بنا درس گرفتم. اعتراف ميكنم كه چيزهايي كه تا الان در ورزش ديده بودم خوب نبود اما اين روزها مسائلي ديدم كه واقعا خوب و ارزشمند بود و درسهاي زيادي از آنها گرفتم. خيلي خوشحالم كه در آستانه عيد سعيد فطر اين دو قهرمان ملي و با اخلاق را به پرسپوليس آورديم و جذب اين دو نفر را به هواداران خوب و پرشمار باشگاه هديه ميكنيم. فوتبال ويترين باشگاه ماست اما همانطور كه رشتههايي مثل كشتي و وزنهبرداري در ورزش ما جايگاه خاصي دارند در باشگاه پرسپوليس نيز از موقعيت ويژهاي برخوردارند.