او از هر تیمی جدا شده، آن تیم فصل بعد دست به خرید ستاره ها زده و سقوط کرده!استیل آذین وشاهین. پرسپولیس رویانیان هم کم ستاره ندارد!

سایت گل- حمید استیلی و سکوهای ملتهب پرسپولیس. این حکایت فصل قبل و روزهایی مقارن با این روزها بود. علی دایی نامش به کرات روی سکوها شنیده می شد و کار به جایی رسید که استیلی رفت. رفتن استیلی در دوران سرمربیگری اش از تیم هایی که هدایتشان را بر عهده داشته ما را به یک نکته جالب می رساند. او در اولین فصل سرمربیگری اش هدایت استیل آذین را بر عهده داشت.در اواخر فصل وی را به بهانه عدم کسب نتایج دلخواه عزل کردند و فصل بعد تمباکوویچ با خیل ستاره ها وارد شدند. سرنوشت این تیم اما سقوط بود. شاهین بوشهر هم با استیلی تجربه مشابهی داشت. این مربی در اواخر فصل جایش را به میثاقیان داد و دوره بعد با آمدن درخشان چهره هایی چون شکوری و طالب لو و... به بوشهر رفتند. جذب نامداران در بندر نتیجه ای غیر از سقوط به همراه نداشت!
حالا پرسپولیس بعد از فصل قبل که منجر به جدایی استیلی گردید به جذب ستاره ها روی آورده و نتایجش همه را نگران کرده است. معمای عجیب استیلی آیا قسمت سومی هم دارد؟

(من که خودم این مزخرفات گل رو قبول ندارم شما هم باور نکنید . الکی همه چیو سر استیلی نشکنیم )