اظهارنظر جالب کارلوس کروش/ لبنان را ببریم به جامجهانی میرویم

فوتبال ملی - سایت ورزش ملی «nemzeti sport» مجارستان پنجشنبه از حضور تیمملی ایران در این کشور استفاده کرده و به مصاحبه با کارلوس کروش، سرمربی تیمملی کشورمان پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین؛ سايت ورزش ملي با عنوان كروش با مشكلات زندگي ميكند نوشت: كارلوس كروش همانطور كه در زمان حضور در رئالمادريد و تيمملي پرتغال براي عبور از مشكلات تلاش ميكرد هماكنون در تيمملي ايران براي عبور از مشكلات تلاش ميكند، او در گذشته كاشف نسل طلايي فوتبال پرتغال بوده و حالا به دنبال استعدادهاي فوتبال ايران است، او همچنين بايد براي شكست انزواي تيمملي اين كشور تلاش كند:

* آيا شما هم مثل ژوزه مورينيو، سرمربي فعلي رئالمادريد به 5 زبان تسلط داريد؟ آيا فارسي ياد گرفتهايد؟
من هم به 5 زبان مسلط بودم اما اكنون فارسي زبان ششم من است، البته در فوتبال فقط كافي است كه اصطلاحات فوتبالي را ياد بگيري اما من فارسي را ياد گرفتهام.
* آيا در تهران زندگي ميكني؟
بله.
* آيا به همراه خانوادهات در ايران زندگي ميكني؟
بله، چطور مگه.
* مربيان خارجي معمولاً ترجيح ميدهند كه خارج از ايران زندگي كنند.
من در تهران كار ميكنم و همانجا زندگي ميكنم و فقط براي استراحت از ايران خارج ميشوم.
* شما ميخواهيد برويد به جامجهاني اما ايران پشتسر كرهجنوبي قرار دارد، براي ايران چقدر شانس صعود قائل هستي؟
اگر لبنان را شكست دهيم شانس ما خيلي زياد است.
* فوتبال ايران تاحد زيادي تحتتأثير سياست قرار گرفته است و گفته ميشود يافتن يك حريف دوستانه براي تيم شما آسان نيست.
نميتوانم ادعا كنم كه هيچ مشكلي وجود ندارد اما در تلاش هستيم تا اين انزوا را بشكنيم.
* در حال حاضر تيم خود را به مجارستان آوردي، آيا از شرايط رضايت داري؟
مسلماً، همه چيز خوب است.
* شاگرد سابق شما در تيمملي پرتغال پائولو سوسا هماكنون هدايت تيم ويدئوتون مجارستان را برعهده دارد.
من از روز دوشنبه سعي كردم تا شماره او را بهدست آورم اما نتوانستم با اين حال اميدوارم تا روزي كه در مجارستان هستم بتوانم با او صحبت كنم، انتخاب سوسا به عنوان مربي در مجارستان يعني به رسميت شناختن فوتبال پرتغال، فوتبال دو كشور نزديكيهاي بسياري به هم دارند و حتي با يوگسلاوي سابق. در مجموع كشورهاي پرتغال، مجارستان، صربستان، كرواسي و بوسني از مستعدترين كشورهاي اروپا از لحاظ فوتبال هستند.
* چرا مربيان پرتغالي زيادي در نقاط مختلف جهان كار ميكنند و رمز موفقيت شما چيست؟
من در مورد خودم صحبت ميكنم، من به هر جا كه بروم ميخواهم در مورد كشور، زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، تعطيلات و مردم آن كشور بدانم، اينطوري در كارم آسانتر ارتباط برقرار ميكنم.
منبع:خبرآنلاین