انتقاد کاپيتان اسبق پرسپوليس از آوردن مربي خارجي

پنجعلي: داربي فرصت نجات از بحران است

کاپيتان اسبق پرسپوليس با انتقاد از حضور مربيان خارجي در تيمهاي ايراني، گفت: مشکل اصلي پرسپوليس، عدم شناخت سرمربي تيم از بازيکنان، فرهنگ و فوتبال ماست.

محمد پنجعلي درباره عملکرد ضعيف تيم فوتبال پرسپوليس در هفتههاي اخير ليگ برتر به ويژه بازي يکشنبه شب برابر داماش گيلان، اظهار کرد: شرايطي که پرسپوليس با آن دست به گريبان است، با استقلال متفاوت است. فکر ميکنم عمدهترين مشکل پرسپوليس، عدم شناخت کافي سرمربي تيم نسبت به فرهنگ و فوتبال ماست. ما مربيان خارجي را در فوتبال باشگاهي و حتي فوتبال مليمان آوردهايم که هنوز نتيجه ندادهاند. اما متاسفانه برخي که متخصص هم نيستند، اصرار به آوردن اين مربيان به فوتبال ما دارند. اتفاق بدتر براي پرسپوليس اين بود که مربي خارجي را بعد از بسته شدن تيم آوردند که اين امر بر مشکلات افزود.

پنجعلي افزود: يکي ديگر از مشکلات پرسپوليس اين بود که خيلي دير بسته شد و در نتيجه بازيکنان نتوانستند کنار هم تمرينات زيادي را داشته باشند. ضمن اينکه تمرينات بدنسازي هم در تيم پرسپوليس کافي نبود و ما نمود آن را در نوع بازي و عملکرد تک تک نفرات ميبينيم. اما با همه اين احوال هنوز اتفاق خيلي بدي براي تيم نيفتاده و با فرصتي که در اختيار است ميتوان اوضاع را جمع و جور کرد.

اين پيشکسوت پرسپوليس با بيان اينکه داربي ميتواند فرصت خوبي براي نجات پرسپوليس از اوضاع بحرانياش باشد، به ايسنا گفت: با شکست دادن استقلال که احتمال آن هم زياد است، پرسپوليس ميتواند از اين وضعيت رها شود. شرايط مسابقه داربي با همه مسابقهها فرق ميکند. پرسپوليس نياز به شوک دارد و پيروزي در داربي ميتواند آن شوک باشد. اگر هم داربي را نبريم بايد تا دير نشده جور ديگري به اين تيم شوک داد که معمولا در بحث سرمربي تيم رخ ميدهد.

وي بار ديگر از آوردن مربيان خارجي به فوتبال ايران انتقاد کرد و گفت: من از اول هم با حضور مربي خارجي در تيم پرسپوليس مخالف بودم. اصلا تاکنون موضوع نقش مديران در ناکامي تيمها بررسي شده است؟ اگر تيمها نتيجه نگرفتند، فقط مربيشان مشکل داشته است؟ آيا مديران عملکرد خوبي داشتهاند؟ اتفاقا به نظر من مهمترين مشکل فوتبال ما بحث مديريت است.

پنجعلي تاکيد کرد: ساليان زيادي است که نه فوتبال ملي و نه فوتبال باشگاهي ايران نتوانسته در آسيا نتايج موفقي کسب کند که به نظرم دليل اصلي آن مديريت دولتي بر فوتبال است. تا وقتي دولت بر اين فوتبال سايه افکنده باشد، اوضاع بهتر از اين نميشود. بايد به معني واقعي به سمت حرفهاي گري در فوتبال حرکت کنيم تا شرايط فرق کند. تا وقتي باشگاهها خصوصي، درآمدزا و ... نشوند، شرايط پرسپوليس و ديگر تيمهاي دولتي هم اينگونه است.منبع:ورزش3