به گزارش خبرگزاری فارس، تمرین پرسپولیس از ساعت 10:10 صبح امروز در ورزشگاه درفشیفر و پشت درهای بسته برگزار شد.


* ژوزه پیش از تمرین جلسهای با بازیکنان برگزار کرد.


* پس از گذشت 30 دقیقه، حمید استیلی به محل تمرین پرسپولیس آمد.


* محمد رویانیان پس از گذشت 45 دقیقه در محل حضور یافت و در کنار حمید استیلی و سایر بازیکنان نظاره گر تمرین بود.


* سوژه اصلی تمرین امروز خبری مبنی بر کم کاری 3 بازیکن پرسپولیس بود و بازیکنان به دنبال یافتن اسامی بودند.


* پرسپولیسیها با لباس جدید قرمز و مشکی تمرین کردند.


* نوروزی، آقا زمانی و سوسا به فیزیوتراپی پرداختند.


* هافبک کرهای در تمرین امروز حضور داشت.


* یکی از عوامل تدارکات پرسپولیس به دلیل گرما زدگی دچار مشکلاتی شد.