آفتاب: شرکت اپل با ارزشترین برند تاریخ جهان شد.

به گزارش ایسنا، شرکت اپل با ارزش مجموع 622 میلیارد دلار به عنوان با ارزشترین برند تاریخ که سهام آن در بورس معامله میشود، معرفی شد.

پیش از این شرکت مایکروسافت با ارزش بازاری 618 میلیارد و 900 میلیون دلاری عنوان با ارزشترین برند جهان را در میان برندهایی که سهام آنها به طور عمومی در بورس عرضه شده بود، در اختیار داشت.

این عنوان از سال 1999 که ارزش برند مایکروسافت به 618 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید تا کنون در اختیار این شرکت بوده و این در حالی است که در حال حاضر ارزش برند مایکروسافت به 258 میلیارد و 200 میلیون دلار کاهش یافته است.

اکنون اپل موفق شده است با ارزش بازاری 622 میلیارد دلاری این عنوان را از آن خود کند.

ارزش بازاری هر برند بر اساس میزان سهام آن شرکت در بازار سهام ضرب در ارزش سهام آن محاسبه میشود.

اپل در ماه اوریل سال جاری میلادی توانسته بود به ارزش بازاری 600 میلیارد دلاری دست پیدا کند و طی سه ماه گذشته ارزش سهام این شرکت 25 درصد افزایش داشته است.