جلسه رويانيان با بازيکنان پرسپوليس و کادر فني برگزار شد.

محمد رويانيان، مدير عامل باشگاه پرسپوليس پس از تمرين امروز به بازيکنان دستور داد پس از نيم ساعت استراحت خود را براي جلسه محرمانهاي آماده کنند.

در اين جلسه که رويانيان يک پوشه کامل در دست داشت کليه بازيکنان و کادر فني به جزء کادر پزشکي ماساژورهاي تيم حضور داشتنند.

در اين جلسه رويانيان ابتدا از بازيکنان خواست که حضور قدرتمندي در دربي 75 داشته باشند و سپس با نشان دادن 4 برگ به بازيکنان که در آن سوابق موفقيتهاي قبلي ژوزه مانوئل بود از اين مربي حمايت کرد.

مدير عامل باشگاه با نشان دادن سوابق مانوئل اعلام کرد مگر ميشود با اين همه سوابق درخشان اين مربي نتواند موفق شود فقط ايشان نياز به زمان دارد.

برخي از بازيکنان نيز اظهار نظرهاي خودشان را درباره شرايط پرسپوليس در چند بازي گذشته اعلام کردند.

در پايان بازيکنان دست روي دست همديگر گذاشتند و با يکديگر براي موفقيت در دربي 75 هم قسم شدند.