کانون هواداران پرسپولیس : مديرعامل باشگاه داماش با انتقاد از برخي اعتراضهاي پرسپوليسيها پس از شكست برابر اين تيم گفت: وقتي سيستمي ابتدا درون خود را بررسي و تفحص نكند، ادعاهاي خطرناكي را مطرح ميكند.

امير عابديني درباره اعتراضاتي كه پرسپوليسيها پس از شكست برابر تيمش داشتند، گفت: سوالي كه من از همه دارم اين است كه به جز پرسپوليس كدام تيم از وضعيت بازي در رشت ناراضي است؟ چرا همه تيمهايي كه به رشت آمدهاند در نهايت از ما تشكر كرده و رفتهاند؟ اتفاقا ما براي پرسپوليس هر كاري كه لازم بود، انجام داديم.


وي ادامه داد: مربيان ما در يك ربع آخر تمرين پرسپوليس كه قرار بوده فقط عرق گيري باشد در ورزشگاه حاضر شدند. كار تاكتيكي كه نبايد روز قبل از بازي انجام شود. اينها بهانههاي عجيب و غريبي است كه پرسپوليسيها براي شكستشان ميآورند. البته من از كسي مثل آقاي شيريني توقعي ندارم. وقتي سيستمي ابتدا درون خود را بررسي و تفحص نكند، ادعاهاي خطرناكي را مطرح ميكند.

عابديني همچنين گفت: فرافكني برخي از افراد باعث ميشود كه از كنكاش درباره مسايل درون سيستمي غافل شوند. به عقيده من پرسپوليس بازيكنان و مربي بسيار خوبي دارد، اما دليل اين كه به چنين آفتي دچار شده اين است كه روح فوتبال در اين تيم شكل نگرفته است. روح فوتبال شامل عاطفه، تعامل، عشق به پيراهن و هويت تيمي است

مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس در ادامه با بيان اين كه بازيكنان پرسپوليس در چارچوب و سيستم اين تيم قرار نگرفتهاند، اظهار كرد: وقتي هر بازيكني را از يك تيم جداگانه آوردهاند و آن بازيكنان هم صرفا مادي فكر كرده و به دنبال هويت سازي نبودهاند، اين گونه ميشود كه بر خلاف سالهاي قبل كه پرسپوليس به بازيكنان هويت ميداد، اينك بازيكنان به پرسپوليس هويت ميدهند. امروزه بازيكنان خود را نسبت به پرسپوليس برتر ميدانند. در زمانهاي گذشته يادم هست كه علي پروين به بازيكناني كه دوست داشتند به پرسپوليس بيايند، ميگفت كه فلان مقدار به حساب باشگاه بريزند تا اجازه دهد وارد پرسپوليس شوند. آن زمان بازيكنان براي اين كه معروف شوند و هويتشان شكل بگيرد، به پرسپوليس ميآمدند اما امروز بازيكنان گرانقيمتي روي نيمكت مينشينند و با بازيكن كنار دستيشان تفاوت قيمت زيادي دارند كه اين مساله ممكن است براي تيم مشكل ايجاد كند.

عابديني در ادامه با بيان اين كه به رويانيان حق ميدهد كه ابتداي فصل به دنبال جذب بازيكنان نامدار براي پرسپوليس بوده باشد، گفت: رويانيان زحمت زيادي براي پرسپوليس كشيده است، ولي بحث من نبود مشاور فني قوي در كنار اوست كه متاسفانه برخي از آقايان درك نميكنند. مثلا من توقع ندارم كه اين حرف را كسي مثل شيريني متوجه شود. بحث من اين است كه نيروهايي در پرسپوليس وجود ندارند كه نظام مديريتي را به تيم متصل كنند.

وي ادامه داد: تاكنون قريب به 9 جلسه با رويانيان داشتهام كه ايشان درباره مسايل مختلف از من مشورت خواسته است. رويانيان يك بار ساعت يك بامداد به من زنگ زد و درباره مشكلي كه براي آوردن ژوزه به آن برخورده بود از من مشورت خواست. آن زماني بود كه من نه در داماش بودم و نه در باشگاه ديگر. آن زمان من از مديريت داماش استعفا داده بودم و تصور ميكردم كه بايد تيم را تحويل استانداري دهم. همان زمان بود كه گفته بودم ميخواهم به پرسپوليس برگردم.

وي ادامه داد: اكنون رويانيان كارهاي زيادي براي باشگاه كرده و براي باشگاه پول آورده است كه هنوز هم دارد جواب آن را پس ميدهد، اما كساني بايد در كنار او حضور داشته باشند كه دوست دارند تيم نتيجه بگيرد، نه اين كه چشم ديدن نتايج خوب را نداشته باشند. من مي گويم كه اي كاش رسانهها در روزهاي اخير حرف از بازگشت من به پرسپوليس نميزدند، چون همين حرفها باعث شده كه برخي فكر كنند كه بايد بين من و رويانيان را شكرآب كنند تا بازگشتم منتفي شود. من زماني گفتم كه حاضرم به پرسپوليس بيايم كه ديگر در داماش كاري نداشتم و چون اهل خانه نشيني نيستم و رويانيان هم استقبال كرده بود كه به پرسپوليس بروم تصميم داشتم اين كار را انجام دهم، اما اكنون تصميمي ندارم.

عابديني همچنين گفت: عدهاي كه فكر ميكنند با رفتن من به پرسپوليس ديگر جايي براي آنها در باشگاه نخواهد بود، خود را به آب و تاب زدند كه رابطه من و رويانيان را خراب كنند. اگر من مشكلي با رويانيان و پرسپوليس داشتم، پيش از بازي با اين تيم با تك تك نيمكت نشينانش دست نمي دادم و آنها را در آغوش نميگرفتم. آن روز هواداران پرسپوليس به طور بيسابقهاي من را تشويق كردند كه باعث دلخوري هواداران داماش شد. من اين دلخوري را به جان خريدم كه پرسپوليسيها بيروحيه نباشند و احساس كنند كه در خانه خودشان بازي ميكنند. من هيچ ادعايي ندارم، بلكه براي كارم دليل دارم و آن اين است كه قهرمانيهاي پرسپوليس در سالهاي حضور من رقم خورده است.

عابديني در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اكنون رابطهاش با رويانيان چگونه است؟ خاطر نشان كرد: نه من بچه هستم و نه رويانيان! ما شئونات اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي خاصي داريم. سخن چينان كار خودشان را ميكنند، اما كساني كه در كارشان تدبير دارند، فريب آنها را نميخورند. اكنون اگر حتي رويانيان مصاحبه كند و گلايههايش را رسانهاي كند هم از او گلهمند نميشوم و ميدانم كه او هم همين احساس را نسبت به من دارد، اما برخي از افراد دوست ندارند كه اين گونه باشد. اگر از فردا تماسهاي تلفنيمان قطع شود اتفاقي براي هيچ كدامان نميافتد.

مديرعامل باشگاه داماش در ادامه در پاسخ به اين سوال كه پرسپوليس اكنون براي رهايي از بحران چه بايد بكند؟ گفت: پرسپوليسيها اين هفته بايد تماما بر روي استقلال تمركز كنند و هر چه كه در گذشته رخ داده به فراموشي بسپارند و فكر و ذهن و رفتارشان را از اين مسايل خالي كنند. پرسپوليس بايد برابر استقلال همان پرسپوليسي باشد كه هواداران توقع دارند. اگر اين بازي خوب از آب در آيد هم هواداران با تيم آشتي ميكنند و هم تيم شكل ميگيرد و با روحيه بالا روند خوبي در پيش ميگيرد

وي همچنين پيشبيني خود را از نتيجه شهرآورد هفتاد و پنجم اين گونه بيان كرد: شرايط داربي معمولا اين طور بوده كه تيمي كه حواشي و مشكلات بيشتري داشته برنده شده است. در سالهايي كه فكر ميكرديم استقلال را به راحتي ميبريم، سختترين بازيهايمان را برابر اين تيم انجام داديم. سال گذشته هم همه فكر ميكردند كه پرسپوليس برابر استقلال متلاشي ميشود، اما ناگهان يك بازيكن خارجي در 10 دقيقه سه گل زد و پرسپوليس در يك بازي عجيب و غريب برنده شد

وي ادامه داد: من اعتقاد دارم كه اكنون استقلال و پرسپوليس هر دو با مشكل مواجه هستند، اما روي نيمكت استقلال امير قلعه نويي نشسته است و روي نيمكت پرسپوليس مانوئل ژوزه. مربي پرتغالي پرسپوليس هنوز در تعامل با بازيكنان مشكل دارد، اما قلعه نويي اين مشكل را ندارد. استقلال در بازي هفته برابر ملوان موقعيتهاي بيشتري داشت كه نشان ميدهد قلعه نويي ميتواند تيمش را از حالت باخت به حالت برد برگرداند. قلعه نويي مربي بزرگي است كه با فرهنگ ايراني و شيوه بازي استقلال شكل گرفته است. همچنين بيشتر بازيكنان استقلال هويت استقلالي دارند كه پرسپوليس بايد روي اين مسايل بسيار فكر و تمركز كند