عاشوري:پرسپوليس نيازي به صحبتهاي من ندارد

مربي سابق تيم پرسپوليس گفت: از رسانهها ميخواهم با انتشار مصاحبههاي نادرست از قول من، حرمتها را از بين نبرند.

محسن عاشوري گفت: پس از اينکه از پرسپوليس جدا شدم، سعي کردم براي آرامش اين تيم فقط سکوت کنم اما متأسفانه امروز مصاحبه نادرستي از قول من منتشر شد که اصلا صحت نداشت.


وي افزود: من با جايي مصاحبه نکردهام، اما از قول من اظهار و نظرهايي را منتشر کردهاند. من تمام حرفهايم را بعد از رفتنم از پرسپوليس زدم و الان پرسپوليس نياز به صحبتهايم ندارد.

عاشوري تاکيد کرد: پرسپوليس اکنون در آستانه دربي 75 نياز به تمرکز، آرامش، تمرين و يکدلي دارد و من از تمام رسانهها خواهش ميکنم که مراعات اين موضوع را داشته باشند.

وي درباره دربي 75 نيز گفت: در 7دربي حضور داشتم، اما اکنون نميخواهم درباره بازي صحبتي کنم. فقط براي پرسپوليس آرزوي موفقيت ميکنم تا انشالله با يک بازي خوب و منطقي بتواند به نتيجه دلخواه برسد.منبع:ورزش3