رئيس باشگاه يوونتوس بعد از رد درخواست فرجام خواهي کنته نسبت به محروميت 10 ماهه اش به شدت عصباني است و خواستار رفورم در سيستم قضايي ايتاليا شده است .

آندره آ آنيلي، رئيس باشگاه يوونتوس نسبت به حکم دادگاه قضايي فدرال ايتاليا به شدت عصباني است. چرا که اين دادگاه، درخواست فرجام خواهي کنته ، مربي يووه براي کاهش محروميت ده ماه اش را رد کرده است.

مربي يوونتوس از سوي مسئولان فدراسيون فوتبال ايتاليا، تا پايان فصل 3-2012 محروم شده؛ چرا که نتوانسته بي گناهي اش را در مورد اتهام دست داشتن درتباني در دوران حضورش در سيه نا به اثبات برساند.

بعد از اعلام حکم محروميت 10 ماهه کنته، اين مربي ايتاليايي و سران باشگاه يوونتوس نسبت به اين حکم اعتراض کردند ولي از محروميت او کاسته نشد.

بعد ازقطعي شدن محروميت ده ماهه کنته، آنيلي، رئيس باشگاه يوونتوس به وب سايت رسمي اين باشگاه گفت:« در طول اين ماه ها، من شرايط را با بي اعتقادي تمام دنبال مي کردم و سردرگمي و حيرت من نسبت به عدالت در ورزش که بيشتر شبيه به تعقيب و گريز جادوگران است افزايش مي يافت. حالا که مشخص شده که کنته در يکي از دو بازي اي که مشکوک بود، بي گناه بوده، اين محکوميت برايش درنظر گرفته شده و بايد تمام آن را سپري کند ولي اين درحالي است که الان در يک مورد از دو مورد بايد جريمه شود و بنابراين بايد جريمه اش نصف مي شد.مجکوميت واقعي، با واقعيت و عدالت جور در نمي آيد. در طول اين ماه ها من به صحبتهاي اعضاي متعددي از سيستم قضايي و ساير کساني که دراين باره حرف مي زدند گوش دادم و همه از من مي خواستند که به سيستم قضايي ورزشي باور داشته باشم.»

آنيلي ادامه داد:« اين سيستم هنوز قدرت تصميم گيري درست را ندارد. اين سيستمي است که درخواست ها را بدون دليل رد مي کند.»

بعد از اين صحبتها، آنيلي مجددا به حمايت از کنته مربي تيمش پرداخت و گفت:« من حمايت کاملم را از آنتونيو کنته، مربي يوونتوس و همچنين آنجلو السيو که او هم مقابل اين سيستم مي جنگد اعلام مي کنم. اين سيستم به رفورم ساختاري بزرگي نياز دارد. همان طور که قبلا هم گفته ام، آنتونيو کنته مربي يوونتوس مي ماند. »