بيش از 40 هزار تماشاگر براي ديدن هفتاد و پنجمين داربي پايتخت در ورزشگاه آزادي حضور دارند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه كمتر از پنج ساعت به آغاز ديدار پرسپوليس و استقلال مانده بيش از 40 هزار نفر در ورزشگاه آزادي حضور پيدا كردند كه تعداد هواداران استقلال كمي بيشتر است.

* از آغاز حضور تماشاگران در ورزشگاه، هواداران دو تيم كري خواني با يكديگر را آغاز كردهاند. پرسپوليسيها با سر دادن شعار «شش تاييها»، باخت استقلال در داربي معروف سال 52 را به هواداران اين تيم ياداوري كردند و در آن سو استقلاليها هم چهار برد پشت سر هم خود در داربيهاي 70 تا 73 را به رخ پرسپوليسيها كشيدند.

* هواداران پرسپوليس عكس بزرگي از ايمون زايد، مهاجم ليبيايي خود را در ورزشگاه نصب كردند، زايد در داربي 74 با به ثمر رساندن سه گل سبب پيروزي سرخ پوشان شده بود.

* هواداران استقلال در خلال تشويقهاي خود ناصر حجازي و در عين حال علي دايي را تشويق كردند.

* در خيابانهاي منتهي به ورزشگاه ترافيك چنداني مشاهده نميشود و عبور و مرور به آساني صورت ميگيرد.

* در طبقه دوم ورزشگاه آزادي بنر بزرگي نصب شده است كه روي آن نوشته شده است« غم آذربايجان بغض ايران است» ، همچنين اسكوربورد ورزشگاه از تماشاگران ميخواهد به زلزله زدگان كمك كنند.

* ورزشگاه آزادي براي هواداران مسابقه پيامكي گذاشته است، تا نتيجه داربي را پيشبيني كنند.

* ديدار شماره 75 پرسپوليس و استقلال از ساعت 18 آغاز خواهد شد.