سرپرست پرسپوليس گفت: در بازي برابر استقلال بدشانس بوديم و توپهايمان به گل تبديل نشد.

سعيد شيريني پس از تساوي دربي 75 گفت: بازيکنان پرسپوليس با تمام وجود بازي کردند. ما کمشانس بوديم. در تمام بازي توپ و ميدان در اختيار ما بود و موقعيتهاي زيادي داشتيم که از دست رفت.

وي ادامه داد: دربي 74 را ما بردهايم و تا اينجاي کار ما برنده هستيم.

سرپرست پرسپوليس در مورد غيبت زايد در اين بازي گفت: سرمربي تيم تصميمگيرنده است او در اين بازي تصميمات بسيار خوبي گرفته بود و بازي ما نشانگر اين بود که تيم برتر ميدان بوديم.