مسابقات جام جهانی فوتسال

گروه A

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه A
پنجشنبه 11 آبان
اوکراین - پاراگوئه 13:30
تایلند - کاستاریکا 15:30
یکشنبه 14 آبان
پاراگوئه - کاستاریکا 13:30
تایلند - اوکراین 15:30
جمعه 17 آبان
کاستاریکا - اوکراین 15:30
پاراگوئه - تایلند 15:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه A)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 تایلند 0 0 0 0 0 0 0 0
2 کاستاریکا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 اوکراین 0 0 0 0 0 0 0 0
4 پاراگوئه 0 0 0 0 0 0 0 0گروه B

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه B
جمعه 12 آبان
پاناما - مراکش 15:30
اسپانیا - ایران 17:30
دوشنبه 15 آبان
مراکش - ایران 15:30
اسپانیا - پاناما 17:30
پنجشنبه 18 آبان
ایران - پاناما 15:30
مراکش - اسپانیا 15:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه B)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اسپانیا 0 0
0
0
0
0
0
0
2 ایران 0
0
0
0
0
0
0
0
3 پاناما 0
0
0
0
0
0
0
0
4 مراکش 0 0 0 0 0 0 0 0
گروه C

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه C
پنجشنبه 11 آبان
لیبی - پرتغال 15:30
برزیل - ژاپن 17:30
یکشنبه 14 آبان
پرتغال - ژاپن 15:30
برزیل - لیبی 17:30
جمعه 17 آبان
ژاپن - لیبی 13:30
پرتغال - برزیل 13:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه C)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 برزیل 0 0
0
0
0
0
0
0
2 ژاپن 0
0
0
0
0
0
0
0
3 لیبی 0
0
0
0
0
0
0
0
4 پرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0
گروه D

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه D
جمعه 12 آبان
ایتالیا - استرالیا 13:30
آرژانتین - مکزیک 15:30
دوشنبه 15 آبان
استرالیا - مکزیک 13:30
آرژانتین - ایتالیا 15:30
پنجشنبه 18 آبان
مکزیک - ایتالیا 13:30
استرالیا - آرژانتین 13:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه D)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آرژانتین 0 0
0
0
0
0
0
0
2 مکزیک 0
0
0
0
0
0
0
0
3 ایتالیا 0
0
0
0
0
0
0
0
4 استرالیا 0 0 0 0 0 0 0 0گروه E

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه E
شنبه 13 آبان
جمهوری چک - کویت 15:30
مصر - صربستان 17:30
سه شنبه 16 آبان
کویت - صربستان 15:30
مصر - جمهوری چک 17:30
جمعه 19 آبان
صربستان - جمهوری چک 15:30
کویت - مصر 15:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه E)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مصر 0 0
0
0
0
0
0
0
2 صربستان 0
0
0
0
0
0
0
0
3 جمهوری چک 0
0
0
0
0
0
0
0
4 کویت 0 0 0 0 0 0 0 0گروه F

مسابقات جام جهانی فوتسال گروه F
شنبه 13 آبان
گواتمالا - کلمبیا 13:30
روسیه - جزایر سلیمان 15:30
سه شنبه 16 آبان
کلمبیا - جزایر سلیمان 13:30
روسیه - گواتمالا 15:30
جمعه 19 آبان
جزایر سلیمان - گواتمالا 13:30
کلمبیا - روسیه 13:30


مسابقات جام جهانی فوتسال (گروه F)

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 روسیه 0 0
0
0
0
0
0
0
2 جزایر سلیمان 0
0
0
0
0
0
0
0
3 گواتمالا 0
0
0
0
0
0
0
0
4 کلمبیا 0 0 0 0 0 0 0 0

در پایان مرحله گروهی دو تیم نخست هر گروه به علاوه دو تیم برتر از بین تیم های سوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهند کرد.مسابقات جام جهانی فوتسال (یک چهارم نهایی)
-
-
-
-
-
-
-


مسابقات جام جهانی فوتسال (نیمه نهایی)
-
-مسابقات جام جهانی فوتسال (فینال)
یکشنبه 28 آبان
-