مرجع خبری پرسپولیس : رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: بر عکس انتظارات دربی دلپسندی را ندیدیم. علی پروین در مورد دربی 75 عنوان کرد: آنگونه که تصور میشد شاهد دربی خوبی نبودیم و اصلا این بازی دلپسند و خوب نبود. البته پرسپولیس در نیمه اول بهتر بود و خوب بازی را اداره کرد و موقعیتهای خوبی هم داشت.
وی افزود: اگر ضربه سر کریمی گل میشد قطعا بازی زیباتر دنبال میشد. قبل از بازی گفته بودم که در دربیها باید از تک فرصتها بهترین استفاده را کرد به همین دلیل قاضی باید قدر جادوگری کریمی را میدانست و در آن فرصت تک به تک با یک گل همه چیز را تغییر میداد.پروین در خصوص سنگ پراکنی هواداران گفت: اصلا اتفاق خوبی نبود. بازیکنان در زمین با هم رقابت میکنند و در بیرون از زمین با یکدیگر رفیقاند. کشورهای دیگر هم دربی ما را تماشا میکنند. من کاری ندارم که چه کسی اول این موضوع را شروع کرد اما باید قبول کنیم این کار اشتباه است.
رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: این گونه اعتراضها باعث میشود هواداران محروم شوند که این به ضرر پرسپولیس و استقلال است. امیدوارم دیگر شاهد این صحنهها در ورزشگاهها نباشیم.