مهاجم پرسپوليس در مورد اينکه ژوزه گفته هر 50 سال يک بازيکن ميتواند 3 گل در دربي بزند اظهار داشت: اگر اينطور باشد هيچ بازيکني نميتواند گلزني کند.

ايمون زايد پس از تمرين امروز پرسپوليس در جمع خبرنگاران در مورد دربي گفت: بازيکنان امروز دوست نداشتند مصاحبه کنند و من هم تصميم داشتم صحبت نکنم. از اينکه هواداران من را صدا ميزدند و دوست داشتند بازي کنم خيلي خوشحال بودم اما اين اتفاق نيفتاد و اين اصلا براي من خوب نبود.

وي تاکيد کرد: فکر نميکردم در ترکيب جايي نداشته باشم. دربي خيلي بزرگ است. هر بازيکني مثل من دوست دارد در اين مسابقه بازي کند و اين خيلي طبيعي است اما جاي خالي اين بازي در کارنامه عملکرد من ديده ميشود.

زايد در مورد اينکه ژوزه گفته هر 50 سال يک بازيکن ميتواند 3 گل در دربي بزند اظهار داشت: واقعا نميدانم ژوزه چه منظوري داشته است. اگر اين طور باشد هيچ بازيکني نميتواند در دربي گلزني کند. من نميدانم منظور او از اين صحبتها چيست.
مهاجم پرسپوليس اضافه کرد: اگر اين طور باشد بايد 50 سال منتظر بمانيم تا يک بازيکن بتواند گلزني کند. ناراحت هستم و با وجود اينکه کار سختي دارم اما تلاشم ميکنم تا دوباره به ترکيب اصلي برگردم.


وي در مورد نتيجه بازي تصريح کرد: زياد دوست ندارم در مورد اين مسئله صحبت کنم.

زايددر حال پاسخگوي خبرنگاران بود که ناراحتي او کاملا مشهود بود.