نامه ی فرهاد مجیدی به فدراسیون :
من از 15 سالگی تو تیم ملی در مقاطع مختلف با افتخار بازی کردم
اکنون از این تیم خداحافظی میکنم !
جواب فدراسیون به فرهاد :
فرهاد جون دیگه 4 تا بازیه ملی این حرفا رو نداره . ما میخواستیم بازیهات به 6 برسه که جلو استاد اسدی سرت پایین نباشه آخه اون 46 تا بازی ملی داره :))))
فقط جون مادرت اگه میخوای بری برو ولی ...... گیتا رو با خودت نبر